• 087-4436183 , 02-9281271
  • 8.00-17.00 น.

Home

ทองคำพูนขนส่ง จำกัด

เราคือผู้จำหน่ายวัสดุ
ดิน-หิน-ทราย
ทุกประเภทรวมขนส่ง

ทองคำพูนขนส่ง​

บริษัท ทองคำพูนขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินกิจการด้านการขนส่ง ดิน หิน ทราย ทุกประเภททั้งงานก่อสร้างทั้งภาครัฐเเละเอกชน โดยในตอนเริ่มต้นนั้น บริษัทฯ ได้เป็นรถร่วมวิ่งงานให้กับพันธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัทฯ เเต่ในระยะหลังทางผู้บริหารมีนโยบายในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในลูกค้าในหลากหลายประเภทมากขึ้น ทั้งส่งในเเพล้นท์คอนกรีตสำเร็จรูป

ศูนย์กระจายสินค้า

ทองคำ ซัพลายส์ จำกัด

รังสิต

089-4586325

ทองคำ ซัพลายส์ จำกัด

รังสิต

089-4586325

ทองคำ ซัพลายส์ จำกัด

รังสิต

089-4586325

บทความน่าสนใจ